Ge kroppen en detoxkur och bli som en ny människa.
Panchakarma och välbefinnande behandlingar är höjdpunkterna i ayurvediska behandlingar,

Doshas styr alla fysiska och psykiska processer i organismen. Nedan listas några typiska egenskaper för de olika doshas samt vad de förknippas med.

Vata
• Eter- och luftelementen
• Dynamik
• Rörelse
• Cirkulation
• Andning
• Kyla
• Nervimpulser
• Motoriska funktioner
• Viljemässiga handlingar

Pitta
• Eld- och vattenelementen
• Värme
• Hjärta
• ämnesomsättning
• Perception
• Intelligens
• Snabbhet
• Ackumulering
• Leder de andra doshas

Kapha
• Jord- och vattenelementen
• Styrka
• Energi
• Struktur
• Stabilisering
• Kyla
• Långsamhet

Enligt den ayurvediska medicinen bestämmer den individuella konstitutionen sjukdomsbenägenheten. Således tenderar t.ex. en person med vata-konstitution att få vata-sjukdomar. Sjukdomar klassificeras bl.a. enligt ursprung/ orsak, lokalisation och dosha.

I ayurveda intar hjärtat en särställning: det anses vara sätet för ett nätverk av kanaler i kroppen som leder de vitala ‘kroppsvätskorna’. Hjärtat anses även vara själens boning. 

Diagnos ställs på olika sätt. Patientens konstitutionella och temporära tillstånd analyseras med hjälp av bl.a. grundlig utfrågning, observation, pulsdiagnostik (nadi vigyana), palpation, ögondiagnostik, dofter m.m. En metod heter marma och innebär bl.a. att läkaren trycker på vissa punkter på kroppen, sammanlagt 108 stycken, för att notera eventuella reaktioner som indikerar en störning eller skada någonstans. Enligt uppgift lär dessa punkter överensstämma med kinesiska akupunkturpunkter.