Vilken behandling som ges beror på problemets natur..

23 Mar 2014
0 Comment

Vilken behandling som ges beror på problemets natur:
 A. Om den mentala aspekten dominerar rekommenderas ofta meditation; Maharishi rekommenderar TM. Genom att i vaket tillstånd fokusera uppmärksamheten kan en djup vila uppnås, som kan medföra ökad samordning mellan medvetande, kropp och omgivning. B. Om det är den fysiska aspekten som dominerar ordineras ofta diet, utrensning av slaggämnen i kroppen genom exempelvis lavemang eller olika örtpreparat för att stimulera kroppens immunförsvar. C. Om beteendet är den dominerande aspekten ges råd om personlig hygien, dagsrutiner etc. för att främja en återknytning till dygnets och naturens rytmer. D. Om det är individens förhållande till sin omgivning som dominerar rekommenderar Maharishi en särskild meditationsteknik.

Ge kroppen en detoxkur och bli som en ny människa

15 Mar 2014
0 Comment

Ge kroppen en detoxkur och bli som en ny människa. Panchakarma och välbefinnande behandlingar är höjdpunkterna i ayurvediska behandlingar, Doshas styr alla fysiska och psykiska processer i organismen. Nedan listas några typiska egenskaper för de olika doshas samt vad de förknippas med. Vata • Eter- och luftelementen • Dynamik • Rörelse • Cirkulation • Andning • Kyla • Nervimpulser • Motoriska funktioner • Viljemässiga handlingar Pitta • Eld- och vattenelementen • Värme • Hjärta • ämnesomsättning • Perception • Intelligens • Snabbhet • Ackumulering • Leder de andra doshas Kapha • Jord- och vattenelementen • Styrka • Energi • Struktur • Stabilisering • Kyla • Långsamhet Enligt den ayurvediska medicinen.

Translate »